اخبار برگزیده

دیالوگ های پدر-دختری 2

سلام


در ادامه ی پست دیالوگ های پدردختری 15

یه عروسک گذاشته تو لباسش شیکمش گنده شده!

بابا؟

جونم؟

دلمو ببین.

چیه تو دلت؟

نی نیه!!!

0O

ببین کتون میخوره تو دلم نی نی!6

بدو بدو اومده تو اتاق. منم غرق کار خودم...

بابا... بابا... بابا...

جونم عزیزم؟

نی نی من میشی؟

بله همونطور که سرم تو کارم بود!

پس بیا بغلم

یه پسونک درآورده به زور گذاشته دهنم! یه روسری قرمز گل گلی هم سرم کرده! تا یه ساعت گریه میکردم اونم بهم پستونک میداد و میبردم دَ دَ!7

تو اوج ساعت کاری از خونه زنگ زده

الوووو... بابااااااا...

سلام. جونم بابا؟

حالت خوبه؟

ممنونم عزیزم

خسه نباشی!

قربونت برم عزیزم

دلم برات تننننگ شده!

منم دلم برات تنگ شده دختر خوبم!!!

کی میای خونه؟

عصر میام عزیزم

زود میای؟

نه عصر میام

پس بستنی بخر!!! 8

ساعت سه نصفه شباوج خواب!

با صدای آروم بابا... باااابااااا... باااااااابااااااااا...

خواب آلود و کمی خشم آلود بله

بَگَلَم میکنی؟

آره بابا جون... بیا...

دوسِت دارم ^^ بوس...پ.ن:

تکون میخوره!

بغلم میکنی؟دیالوگ های پدر-دختری 2

دیالوگ های پدر-دختری 2

دیالوگ های پدر-دختری 2

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها